beoordeling

Je werkstuk wordt keurig opgemaakt op het netwerk opgeslagen. 
Samen maak je ook een digitale presentatie.
Het geheel wordt beoordeeld.
Hierbij letten we op het volgende:

Onderdelen

Uitstekend

Ruim voldoende

Moet beter

Presentatie


(spreekbeurt m.b.v. powerpoint)

25 punten

De presentatie was duidelijk en goed te begrijpen. De presentatie was informatief, overtuigend, creatief, en je gebruikte alle onderdelen van het project.

Hier en daar was de presentatie rommelig. Je had meer dingen moeten laten zien. 
Sommige zaken, die zijn opgesomd, waren niet goed genoeg uitgezocht.

Het leek wel of de presentatie nauwelijks  was voorbereid.
Je hebben weinig tot niets gebruikt om te laten zien. Het was verwarrend en moeilijk om te volgen.

Inhoud van werkstuk

25 punten

Uit het werkstuk blijkt dat je hebt begrepen waar het om gaat en voldoende informatie hebt opgezocht.

Het werkstuk is niet overal (even)duidelijk. De informatie is soms moeilijk te volgen.

Het werkstuk was niet duidelijk,verwarrend en het ontbrak aan voldoende informatie.

Tekst
Stellen en spellen

10 punten

Geen spelfouten en de zinnen en alinea’s kloppen. Punten, komma’s, hoofdletters, het klopte allemaal.

Sommige woorden zijn verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt. Ook kloppen hier en daar de zinnen niet.

Veel spellingsfouten en slecht lopende zinnen.
Te moeilijke taal gebruikt.  

 

Lay out van het werkstuk
10 Punten

De vormgeving is perfect. De verhouding tussen tekst en beeld is goed verdeeld.

Ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere weer te veel.

Er staan te weinig / te veel plaatjes in.

Samenwerking

 

    30 punten

De taken waren heel goed verdeeld.
Er is goed afgesproken wie wat waneer klaar zou hebben. Er werd op tijd en goed met elkaar overlegd.

De taken konden beter verdeeld zijn. Nu deed de een meer dan de ander. De afspraken over wie wat klaar moest hebben, waren onduidelijk.
Het overleg in de groep had beter gekund.

Onduidelijk was wie wat zou gaan doen. Er zijn geen afspraken gemaakt, wanneer iets klaar moet zijn. Overleg was er nauwelijks of jullie konden het maar niet met elkaar eens worden.

 

 


Vorige Volgende
Home
Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)
* * *
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. 
Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld.
Afbeeldingen afkomstig van Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.