verwerking

Jullie reisfolder heeft de volgende hoofdstukken: 

   maak een mooie startpagina met de titel "de Verenigde Staten van Amerika" in een mooie tekst met een mooie foto.

  een hoofdstuk “Algemeen” met een algemene beschrijving over de V.S.

  een hoofdstuk “Geschiedenis” over de geschiedenis van de V.S.

een hoofdstuk “Indianen” over de oorspronkelijke inwoners de indianen

 een hoofdstuk “Werken en wonen in een grote stad”  met een beschrijving over het leven, werken en wonen in een grote stad met foto’s

   een hoofdstuk “Landschappen van oost naar west”  waarin je van oost naar west vertelt over de landschappen die je achtereenvolgens tegenkomt als je dwars door de Verenigde Staten reist.

   een hoofdstuk “Klimaat, flora, fauna”  over het klimaat, de planten en dieren  van de VS

   een hoofdstuk “Economie” over de middelen van bestaan in de VS:  je vertelt over de mijnbouw, de industrie, de landbouw

Mount Rushmore

Afbeelding van Brigitte Werner via Pixabay

Jullie mogen in groepjes van 4 samenwerken.

Overleg in de groep samen met jullie meester of juf of jullie voor werkwijze 1 of 2 kiezen.

Werkwijze 1:

Verdeel het werk zo dat ieder groepslid 2 hoofdstukken voor zijn rekening neemt. Natuurlijk mag je ook met zijn tweeën aan vier hoofdstukken werken.
Alle gevonden informatie verwerk je daarna in:  werkstuk  VS groep1 (als je groep 1 bent)

Probeer bij elk hoofdstuk een foto te plaatsen.
Je kiest voor het lettertype “arial 11” . Een hoofdstuk is niet langer dan 1 A4-tje.
Daarna maken jullie een groepsopdracht: groep 1 de groepsopdracht voor groep 1, etc.

Maak hierna met jullie groep een digitale presentatie: voor ieder hoofdstuk 1 dia voorafgegaan door een titeldia + 4 dia's over je groepsopdracht.
Maak goede afspraken over de presentatie: wie zegt wat bij welke dia. De presentatie doe je samen.

Grand Canyon

Afbeelding van Hans Braxmeier via Pixabay

Werkwijze 2:

4  leerlingen werken samen twee hoofdstukken uit.  Alle hoofdstukken worden samengevat door een redactie in één werkstuk van de hele groep.
Ieder hoofdstuk beslaat 2 A4-tjes. Je kiest voor lettertype "arial 11". Probeer één of meer foto's bij ieder hoofdstuk te vinden.

Maak hierna met jullie groep een digitale presentatie: een titeldia, voor ieder hoofdstuk 2 dia's + 4-6 dia's over je groepsopdracht.
Maak goede afspraken over de presentatie: wie zegt wat bij welke dia. De presentatie doe je samen.

Boerderij

Afbeelding van Falkenpost via Pixabay

GROEPSOPDRACHTEN:

Groep 1
: een verslag over de aanslag op Amerika

Groep 2: een verslag over reizen in de VS: wat is er allemaal te beleven, welke reis zouden jullie willen maken?

Groep 3:  een verslag over de geschiedenis van de Amerikaanse auto

Groep 4: een verslag over eten in Amerika: wat eten de mensen, Mac Donalds en andere fast foodrestaurants, popcorn, etc.

Groep 5: een verslag over de nationale parken in Amerika: wat is er te zien?

Groep 6: een verslag over tv in Amerika, Amerikaanse muziek (country, folk, nashville)

Bij een digitaal werkstuk is het belangrijk, dat je ook plaatjes en foto’s gebruikt.
Kopieer en plak dus foto’s van het internet naar jullie eigen werkstuk.
Ook tekst is belangrijk. Lees de informatie op internet en maak met eigen woorden een goede tekst.

Afbeelding van WikiImages via Pixabay

 

 


Vorige Volgende
Home
Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)
* * *
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. 
Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld.
Afbeeldingen afkomstig van Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.