CHECKLIST WEBKWESTIE / WEBQUEST

Op deze pagina vind je de proef checklist die jij of je docent kan gebruiken.

Stappenplan:

 1. Ben je student en maak je de webquest in opdracht van je docent, dan lever je (ruwe, concept) webquest eerst in bij je docent. Die is in eerste instantie verantwoordelijk voor jouw werk. Het is zijn/haar taak om jouw werk als eerste te beoordelen. Je docent kan de checklist hieronder ook gebruiken. Die wordt er voor betaald, www.webkwestie.nl niet. Jouw concept versie kan opgemaakt zijn in een van de sjablonen die je vindt onder "webquest maken".

 2. Is jouw ruwe versie nu meer gepolijst? Dan doe je een pre-checklist-test (verder hieronder op deze pagina).
  Met deze checklist (een Rubric) kun je onderdeel voor onderdeel nagaan of je WebQuest echt wel goed genoeg is.
  Haal je voldoende punten, dan kom je bij stap 3. Nog niet voldoende punten dan eerst je WebQuest aanpassen.

 3. Nadat je zelf als student je WebQuest met de checklist hebt getest, gaat je docent dit ook nog een keer doen. Die gebruikt dezelfde checklist hieronder. Zorg er dus voor dat je zelf bij stap 2 (hiervoor) de checklist serieus hebt ingevuld.

 4. Naar aanleiding van de opmerkingen van je docent, pas je indien nodig, je webquest nog een keer aan. Gebruik daarna weer de checklist.

  ==========================================================

VOOR DE OPLEIDINGSDOCENTEN:
De beoordeling van een ingezonden webquest wordt uitgevoerd met een zogenoemde "Rubric". Een tabel met beoordelingscriteria. Je kunt het een checklist noemen.
Deze checklist is speciaal ontwikkeld voor het screenen van de (concept) webquest. U kunt gratis gebruik maken van dit beoordelingsinstrument. Niet onverstandig is om eerst de student deze checklist te laten gebruiken. De student kan dan al zelfreflecterend de webquest verbeteren.

U mag wat mij betreft aan de student een extra punt toekennen als de ingestuurde webquest op webkwestie.nl wordt geplaatst, maar webkwestie.nl neemt niet uw gehele beoordelingswerk over.
Dat doen we alleen u zelf eerst de webquest heeft beoordeeld voordat de student de meetlat opnieuw heeft ingevuld en de resultaten ervan naar www.webkwestie.nl wordt gestuurd. Www.webkwestie.nl is vrijwilligerswerk en ik merk snel genoeg of de checklist serieus is gebruikt.
Hier vind u een advies hoe de werkwijze op de opleiding kan zijn.

==========================================================

De checklist gebruikt een klein java-script om de score te berekenen. Het kan zijn dat uw browser de uitvoering van dit script probeert te voorkomen. U kunt echter zonder problemen dit script accepteren. Hiermee kun je nog geen WebQuest aanmelden.

 •  
Bekijk alle onderdelen en criteria die worden genoemd.
 •  
Geef daarna (in de laatste kolom) een aantal punten.
 •  
Werk alle onderdelen op deze manier af.
 •  
Klik daarna onder aan de pagina op de knop "Bereken de score"
  Moet aan gewerkt worden Kan ermee door Prima

Score

ALGEMENE ASPECTEN (Dit geldt alleen voor de webquest zelf, niet voor de externe informatiebronnen)

De Webkwestie bestaat uit alle zeven basisonderdelen: inleiding, opdracht, verwerking, infobronnen, beoordeling, afsluiting en leerkracht. 

[0 punten]

 

[10 punten]

Algemene visuele indruk

[0 punten]

[2 punten]

[4 punten]

Navigatie en gebruiksgemak

0 punten

De navigatie zit verwarrend in elkaar en/of komt niet overeen met wat leerlingen gewend zijn bij een webquest.
Bepaalde pagina's zijn moeilijk te vinden.
Hoe de leerlingen een pagina terug moeten is niet duidelijk.

2 punten

Op een paar pagina's kunnen de leerlingen de weg kwijt raken of waar ze niet kunnen zien wat de volgende pagina is.

4 punten

De navigatie werkt perfect. Voor de leerling is helder hoe de webquest in elkaar zit en hoe hij daar doorheen moet manouveren.

Technische aspecten

0 punten

Meer dan 25% van de linken naar andere externe webpagina's werken niet.

Veel afbeeldingen worden niet (goed) weergegeven.

Sommige tabellen hebben een verkeerde lay-out.

Er zitten spelfouten en de zinsbouw is niet goed.

1 punt

Niet alle linken naar externe webpagina's werken.

Hier en daar ontbreekt een afbeelding.

Lay-out van tabellen kan beter.

Een paar kleine spelfouten of minder goed lopende zinnen.

2 punten

Geen problemen met links naar andere externe webpagina's.

Alle afbeeldingen worden goed weergegeven.

Tabellen zien er prima uit.

Geen spelfouten of slechte zinnen.

DE INLEIDING

Motivatie

0 punten

De inleiding is afstandelijk en zakelijk. Is onderwijskundig weinig relevant of heeft ook geen sociaal belang.

 

5 punten

De inleiding sluit enigszins  aan bij de interesse van leerling en/of beschrijft op een matige wijze het probleem..

 

10 punten

De inleiding is zodanig geschreven dat de leerling de webquest wordt ingetrokken doordat:

 • het onderwerp goed aansluit bij de interesse van de leerling;
 • het een uitdagend probleem is
 • de leerling een rol krijgt toebedeeld,

Cognitief

0 punten

De inleiding bereidt de leerling er niet op voor wat hij moet gaan doen of sluit niet aan bij wat de leerling al weet.

In de inleiding staat wat de leerling met deze webquest zal leren.

5 punten

De inleiding sluit enigszins aan bij de belevingswereld van de leerling.

In de inleiding staat wat het probleem is en/of welke dringende taak er staat te wachten.

10 punten

De inleiding sluit perfect aan bij wat de leerling al weet.
Daarnaast wordt er uitstekend uitgelegd wat de leerling staat te wachten.

DE OPDRACHT (De opdracht is het eindresultaat van het werk van de leerling . . . niet de manier waarop het eindresultaat wordt bereikt)

Onderwijskundige inhoud

0 punten

De opdracht sluit niet bij de leerinhouden van de doelgroep.

 

 

5 punten

De opdracht past wel enigszins bij de onderwijskundige onderwerpen van deze doelgroep, maar sluit niet goed genoeg aan met wat de leerling moet weten en moet kunnen m.b.t. dit onderwerp

10 punten

De opdracht sluit goed aan bij de leerstof en de kennis en vaardigheden die de leerling moet hebben om deze webquest te kunnen volbrengen.

Cognitief
niveau

 

0 punten

De opdracht bestaat voornamelijk uit het opzoeken van antwoorden op vragen die in de webquest beschreven staan.

Goed beschouwd is de opdracht nauwelijks uitvoerbaar.

5 punten

De opdracht bestaat vooral uit het analyseren van informatie en/of informatie van verschillende bronnen samen te voegen.

Er zit nog niet voldoende uitdaging in de opdracht.

Gaat nog te veel in op feitenkennis en mechanisch leren.

15 punten

De taak is goed uitvoerbaar en uitdagend. De opdracht:

 • vereist synthese van veelvoudige informatiebronnen en/of
 • leidt tot het innemen van een standpunt, en/of
 • gaat verder dan alleen feitjes opzoeken en zet aan tot het maken van een nieuw (creatief) product.
WERKWIJZE / VERWERKING (In de werkwijze staat een stap-voor-stap beschrijving hoe de leerling zelfstandig (eventueel in teamverband) de opdracht moet uitvoeren, zonder dat de leerkracht nog extra instructies moet geven).

Duidelijkheid

0 punten

Uit de beschrijving kunnen de leerlingen niet opmaken hoe ze een en ander moeten uitwerken. Ze zullen om veel uitleg vragen bij de leerkracht.

3 punten

Er wordt wel beschreven hoe de leerling moet werken, maar er wordt nog belangrijke informatie gemist waardoor de leerling niet 100% zeker kan weten hoe hij te werk moet gaan.

8 punten

De stap-voor-stap beschrijving zit perfect in elkaar. Er kan geen misverstand of onduidelijkheid zijn over hoe de leerling te werk moet gaan.

StrategieŽn

0 punten

Er zijn geen strategieŽn en/of organisatorische hulpmiddelen beschreven die ervoor zorgen dat de leerling de kennis kan opdoen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.

De verschillende activiteiten die de leerling moet uitvoeren hebben weinig belang om de opdracht te kunnen uitvoeren.

3 punten

De beschreven strategieŽn en gegeven hulpmiddelen dragen niet genoeg bij aan het leerproces van de leerling bij deze opdracht.

Sommige activiteiten zijn nauwelijks van belang voor de uitvoering van de opdracht.

8 punten

Het stappenplan geeft prima strategieŽn en organisatorische hulpmiddelen die de leerling nodig heeft om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Het stappenplan zorgt er ook voor dat de leerling wordt aangezet om van basiskennis naar een hoger niveau van leren te komen.

Aantrekkelijkheid

0 punten

Er is nauwelijks sprake van een stappenplan.

De leerling heeft geen bepaalde rol.
Wanneer leerlingen moeten samenwerken, hebben zij geen aparte rollen.

3 punten

Hier en daar moeten leerlingen wel een aparte taak uitvoeren, maar eigenlijk mogen er best complexere taken worden beschreven.  

6 punten

De verschillende rollen dragen er toe bij dat de leerlingen uit verschillende perspectieven naar het probleem kijken.

De verschillende rollen dragen ook bij om gezamenlijke verantwoording te dragen voor de gehele webquest.

INFORMATIEBRONNEN (Controleer regelmatig de links naar de diverse websites. Als er ook op andere pagina's weblinks staan, dan moeten die ook gecontroleerd worden. Het is niet verboden om off-line materiaal, zoals boeken, video's, enz. te gebruiken. Wel moet de grote meerderheid van infomatiemateriaal van het internet komen.)

Relevantie
&
Hoeveelheid

0 punten

De informatiebronnen sluiten niet aan bij het kennisniveau en leesvaardigheid van de leerling.
OF
Minder dan drie informatiebronnen aanwezig.
OF
Te veel informatiebronnen die leerlingen redelijkerwijs niet allemaal kunnen bekijken
OF
Er wordt vooral verwezen naar zoekmachines en/of zogenoemde startpagina's.

3 punten

Er zijn meer dan vijf informatiebronnen, maar niet alle informatiebronnen dragen voldoende bij aan het onderwerp.

8 punten

Er zijn meer dan vijf informatiebronnen die erg goed aansluiten bij de kennis die de leerlingen moeten opdoen om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Elke informatiebron draagt zijn eigen steentje bij.

Kwaliteit

0 punten

De informatiebronnen zijn onbetrouwbaar.

De informatie is net zo makkelijk te vinden in een schoolbibliotheek.

4 punten

Sommige links leiden naar webpagina's waar informatie te vinden is die je niet gauw in een klassenbibliotheek kunt vinden.

10 punten

De links maken uitstekend gebruik van de veelzijdigheid van het internet.

De gevarieerde bronnen geven genoeg zinvolle informatie voor studenten om mee aan de slag te gaan.

Waar mogelijk worden ook multimediale informatiebronnen aangegeven.

BEOORDELING

Duidelijkheid

0 punten

De leerling kan er nauwelijks wijs uit, hoe zijn werk wordt beoordeeld. De criteria zijn slecht geordend.

3 punten

De beoordelingscriteria zijn enigszins beschreven, maar de leerling heeft geen goed overzicht welke facetten er precies worden beoordeeld. 

5 punten

De beoordelingspunten zijn helder omschreven en in de vorm van een tabel ondergebracht.

De leerling kan makkelijk zien wanneer (on)voldoende wordt gescoord.

Criteria

0 punten

Er worden geen beoordelingscriteria genoemd.
In principe levert de leerling zijn werk bij de docent in en moet maar afwachten wat zijn punt zal zijn.

3 punten

Er zijn wel beoordelingscriteria, maar de leerling ziet alleen hoofdcategoriŽn waarbij aangegeven staat wat het maximaal aantal punten is dat men kan verdienen.

10 punten

De leerling kan zien op welk hoofd- en subonderdelen beoordeeld zal worden.

Ook kan hij zien hoeveel punten er bij elk hoofd- en subonderdeel te verdienen valt.

Door per (sub)onderdeel punten te geven, kan de leerling zien welke facetten van de webquest meer of minder zwaar telt.

LEERKRACHT

Inhoud

0 punten

Er worden geen aanwijzingen voor de leerkracht gegeven.

4 punten

De volgende (verplichte) items worden vermeld op de leerkracht-pagina.

Titel: . . . . . . .
Onderwerp: . . . . . . .
Schooltype: . . . . . . .
Bestemd voor de groepen / klassen: . . . . . . .
Vakgebied(en): . . . . . . .
Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: . . . . . . .
Tijdsinvestering voor leerling(en): . . . . . . .
Opbrengst: . . . . . . .
Leerpunten:. . . . . . .
Extra materialen die nodig zijn: . . . . . . .
Naam + mailadres van de webquest-auteur: . . . . 

6 punten

Alle verplichte items worden vermeld, maar er worden ook nog extra aanwijzingen gegeven.

Klik nu onderaan op de knop "Bereken de score"  

ALGEMEEN (moet meer dan 14 zijn)

INLEIDING (moet meer dan 10 zijn)

OPDRACHT (moet meer dan 15 zijn)

WERKWIJZE (moet meer dan 14 zijn)

INFOBRONNEN (moet meer dan 11 zijn)

BEOORDELING (moet meer dan 8 zijn)

LEERKRACHT (moet minstens 4 zijn)

Heb je voldoende punten gescoord ťn is de WebQuest ook met deze checklist door de opleidingsdocent beoordeeld?
Ga dan naar de definitieve checklist met aanmeld-optie voor www.webkwestie.nl. Alleen via die weg, worden een nieuwe WebQuest aanmelding geaccepteerd.

Dit scoreformulier (versie 1.4) is op  9 mei 2011 ontworpen door John Demmers

Zijn er links die niet meer werken? Geef het even door.