WEBQUEST ONTWERP-IDEEňN

Hieronder zie je een lijst van WebQuest-ontwerpideeŽn die zijn afgeleid van bestaande WebQuests. Het is een lijst met handreikingen en voorbeelden om een nieuwe WebQuest te ontwerpen. Elke ontwerpidee verschilt van de ander als het gaat om inhoud, organisatie en uitvoering. Met de bijbehorende voorbeelden moet het een stuk eenvoudiger worden om een variant te maken op het voorbeeld.

Deze ontwerp-ideeŽn passen uitstekend bij de indeling van ons denken zoals Bloom dat heeft bedacht (taxonomy): kennis, inzicht, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Bij WebQuests staan vijf termen steeds centraal: ontwerpen, beslissen, creŽren, analyseren, voorspellen. Dit zijn de hoogste niveau's in Blooms taxonomy. Bernie Dodge noemt de onderstaande lijst de "design patterns".

bulletOntwerpen
bulletBesluiten nemen
bulletAnalyseren
bulletVoorspellende taken
bulletCreativiteit
bulletControleren

ONTWERPEN

SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

TERUGBLIK

Bedenk een manier om terug te blikken op een belangrijke persoon of een gebeurtenis. Een persoon of gebeurtenis wordt nauwkeurig bestudeerd.

Vervolgens wordt bepaald welke aspecten van het onderwerp belangrijk zijn.

De verzamelde informatie omvormen tot een concrete activiteit.  

bulletFototentoonstelling
bulletCatalogus met werk van de kunstenaar
bulletMonument ontwerpen
bulletArtikel schrijven
bulletVan Gogh (PO)
bulletDarwins reis (VO)
bullet D-day (PO)
bullet Koude Oorlog
VERZAMELEN

Verzamel informatie en rangschik die zodanig dat die bruikbaar is voor anderen.

Denk aan: kookboeken; een gids over een bepaald natuur gebied, een woordenboek met uitdrukkingen dat gebruikt kan worden op een bepaald gebied; een "Wie is Wie"; een "Best of..." verzameling.

Een onderwerp leren kennen met bijbehorende voorbeelden, feiten en structuren.

Onderscheid leren maken ten aanzien van wat wel en wat niet interessant of belangrijk is.

Een schema maken van de verzamelde informatie op een zodanige wijze dat het voor de doelgroep begrijpelijk is.

bulletInformatieblad
bulletWerkstuk
bulletPlattegrond met beschrijving
bulletMaak een dierentuin (PO)
bulletKikkers (PO)
bulletRoman Houses (VO)
CONCREET
ONTWERP

Ontwerp een voorwerp, een gebouw,  dat aan een gespecificeerd doel voldoet, en werk daarbij met een realistische beperking van hulpmiddelen. Kennis vergaren over het onderwerp, zoals bijvoorbeeld stijl, thema, voorwaarden, enz.

Het ontdekken van praktische problemen en beperkingen en hoe deze op te lossen.

Het delen van ervaringen m.b.t. bijvoorbeeld: berekeningen, overwegingen, natuurkundige wetten, economische motieven.

bulletBouwwerk
bulletMaquette
bulletOntwerp tekening
bulletHet bos (PO)
bulletDe waterraket (PO)
SAMENWERKING
Tegengestelde standpunten samen bespreken.

Oplossingen proberen te vinden ondanks dat er maar beperkte mogelijkheden zijn.

De verschillende meningen op een rijtje zetten en er informatie over inwinnen.

Leren hoe je overeenstemming kunt  bereiken.

Elkaar begrijpen en respecteren tijdens de uitvoering van het project, ondanks de verschillende meningen

bulletEen discussie organiseren
bulletWerkstuk met standpunten
bulletWitte en zwarte scholen (VO)
bulletEerwraak (VO)
OVERTUIGEN
Onderzoek en analyseer informatie over een bepaald onderwerp, vorm een mening.

Stel een bericht samen met als doel anderen te overtuigen van het ingenomen standpunt.

Lezen: Bedenk relevante vragen met betrekking tot het onderwerp.
Zoek informatie hierover op.
Breidt vervolgens je ideeŽn uit door middel van analyses, evaluatie.

Schrijven: Structureer ideeŽn en argumenten op een aanhoudende, overtuigende en beschaafde wijze en ondersteun dit met nauwkeurige en relevante voorbeelden.

Presentatie: Gebruik allerlei middelen om het publiek te overtuigen, zoals bijvoorbeeld powerpoint, grafieken, e.d.

bulletPresentatie
bulletAdvies opstellen
bulletGeef je mening over Verdonk (VO)
bulletStraattaal (VO)
REISPLAN
Ontwerp een (realistische) reisroute. Geef informatie over:
- een bepaalde plaats of een reeks plaatsen;
- begrotingstijd en -geld;
- bedenk oplossingen of maak een keuze wanneer je moet kiezen tussen het een of het andere.
bulletReisgids
bulletReisplan
bulletEgypte, het land van de piramiden (PO)
bulletWillem Barentsz
bulletDarwin (VO)
TIJDMACHINE
Ga na wat de belangrijkste zaken in een bepaalde periode zijn.

Kies een aantal geschiedkundige (kunst)voorwerpen en neem ze mee in een tijdmachine.

Doe onderzoek naar een periode en leer het belang van een periode in te schatten.

"Verzamel" wetenswaardigheden en producten uit die tijd.

bulletDagboek
bulletMaquette
bulletVerslag
bulletMuseum inrichten
bulletColumbus (PO)
bulletDino's op de Veluwe (PO)
bulletEen Romeins feestje (PO)
bulletKunstwerk (PO / VO)
bulletDaVinci Code (VO)
DOCEREN OM
TE LEREN

Maak een lesopzet voor een leerling die duidelijk anders is dan jij. Meer begrip krijgen voor bepaalde  kennis door het aan anderen te leren.
bulletLesstof samenstellen
bulletDo you know "sproekies" (PO)
TENTOONSTELLING
Verzamel informatie over bepaalde (kunst)voorwerpen.

Probeer deze (kunst)voorwerpen te verzamelen of er kopieŽn van te maken.

Maak daarna een echte tentoonstelling over dit onderwerp.

De leerlingen vergaren kennis over een specifiek onderwerp.

Zij maken daarna een keuze welke (kunst)voorwerpen zij willen laten zien.

Ze maken een keuze rekening houdend met het type publiek en het doel van de tentoonstelling.

bullettentoonstelling
bulletcollage
bulletposter

 

bulletRembrandt (PO)
bulletBergen op Zoom (PO)
bullet Duinen (PO)
BESLUITEN NEMEN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD
VERGELIJKEND
OORDEE
L
Rangschik een willekeurige verzameling mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen, etc., gebruikmakend van door jou ontwikkelde criteria. Inzicht krijgen in hoe dingen met elkaar vergeleken kunnen worden of een tegenstelling kunnen vormen.

Nadenken over de te gebruiken criteria of waarden om een vergelijking te kunnen maken.

bulletVerzameling websites
bulletVerkiezing organiseren
bulletDe internetschool (PO)
bulletDe 7 nieuwe wereldwonderen (PO / VO)

AANBEVELING


Stel een aanbeveling op om een oplossing te vinden voor een probleem. Een veelzijdig probleem onderzoeken.

IdeeŽn en theorieŽn ordenen.

Standpunten bepalen, maar uiteindelijk tot ťťn aanbeveling komen dat door de hele groep wordt gedragen.

bullet Poster
bullet Alcohol (VO)
bulletBiologie en ethiek (VO)
bulletGenetisch onderzoek (VO)
ANALYSEREN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD
PARTIJDIGHEID
Analyseer informatiebronnen op partijdigheid en gebruik die analyse om een standpunt te bepalen.

Geef aan wat het effect van de partijdigheid is.

De "boodschap" ontdekken in redactionele artikelen, politieke spotprenten, propaganda, reclames, advertenties, enz.

Een plan van aanpak ontwikkelen hoe je berichtgeving kunt analyseren op het gebied van partijdigheid.

bulletWerkstuk
bulletPowerpointpresentatie
bulletTV-gids
bulletReclame (VO)
bulletTijdschriften (VO)
bulletTV-gids (VO)
GENRE ANALYSE
Een genre of stroming bestuderen.

Met behulp van deze kennis een eigen voorbeeld maken.

Kennis nemen van de structuur en de variaties binnen een genre of stroming.

Een algemene aanpak ontwikkelen / hanteren om tot een goede analyse te kunnen komen..

bulletVerslag
bulletWerkstuk
bulletVisueel verslag
bulletFilm
bulletScheppingsverhalen (VO)
bulletWereldreligie en geboorte (VO)
IN DE STIJL VAN . . .
Leer meer over het genre van een bepaalde artiest of een artistieke stijl.

Maak een nieuw werk in dezelfde stijl.

Inzicht krijgen in een bepaalde artistieke stijl.

Het kunnen toepassen van dit inzicht bij het creŽren van een eigen werk(stuk)

bulletTijdschift maken
bulletArtikel schrijven
bulletTeken- of schilderwerk
bulletDe Dockinga Spectator (VO)
bulletEscher (PO en VO)

FORUM OF DEBAT

Bestudeer een probleem of onderwerp.

Neem vervolgens een standpunt in. 

Probeer de ander(en) te overtuigen.

Door bestudering van een onderwerp en er daarna er over te debatteren, leren de leerlingen te luisteren naar andere argumenten en proberen anderen te overtuigen.

 

bulletdebat
bulletVrij meningsuiting (VO)
bulletWitte en zwarte scholen (VO)
BEGRIP VERHELDEREN
Wie held wil worden kan maar het beste zo snel mogelijk doodgaan. Voor de helden van de katholieke kerk is dood-zijn zelfs een voorwaarde; heilig word je niet zomaar!
Maar wanneer is daar sprake van?
Dergelijke abstracte begrippen zijn bijvoorbeeld: heldendom, moed, vrijheid en vaderlandsliefde.

Maar wanneer is zo'n begrip (op iemand) van toepassing?

bulletPresentatie
bullet Held van de 20ste eeuw (VO)
VOORSPELLENDE TAKEN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

ALTERNATIEVE GESCHIEDENIS
 

Stel dat een bepaalde gebeurtenis in het verleden anders zou zijn gelopen. Welke consequenties zou dat gehad kunnen hebben? Inzicht krijgen in de belangrijkheid van een bepaald voorval in onze geschiedenis ťn het voorspellen van een alternatieve afloop.
bulletRechtzitting
bulletDebat
bulletArrestatie van een terrorist (VO)
bulletAtoombom (VO)

STEMBILJET

Verplaats je in de rol van een kiezer in een bepaalde tijd en plaats, beslis wat je gaat stemmen en leg uit waarom. Begrijp een bepaalde tijd en plaats door je te richten op een groep kandidaten of geschillen en op de wensen van de stemgerechtigden.
bulletFolder
bulletPresentatie
bulletBetoog 
bullet Verkiezingstijd of Verkiezingsstrijd?
bulletRita Verdonk
CREATIEVE TAKEN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

ACHTER HET BOEK

Gebruik het internet om meer kennis te krijgen over de tijdsgeest en de plaatsen zoals die beschreven zijn in een literair werk. Verdieping en begrip van een literair werk door bestudering van achtergrondinformatie
bulletGedicht
bulletWerkstuk
bulletBilderdijk (VO)
bulletDe rode handschoen (VO)
bulletDagboek van Anne Frank (PO)
bulletKruistocht in Spijkerbroek (PO)

MAAK EEN MUSEUM, PRETPAK
OF EEN . . . .

Bedenk een nieuw museum of pretpark rondom een thema dat nog nergens te zien is. Verdieping in een bepaald thema, gebeurtenis of tijdperk. 
bulletMaquette
bulletOntwerp
bulletPowerpoint
bulletIndianen en cowboys (PO)
bulletDino's op de Veluwe (PO)

AUDIO-TOUR

Over elke stad, elk dorp, elk bos is wel iets bijzonders te vertellen. Wie kent in zijn eigen woonplaats of omgeving geen aparte plekjes? Plekken waar iets interessants over te vertellen valt. Er is vast wel iets waardoor een straat, een wijk, een bos, het duin de moeite waard is om bekeken te worden. Verdieping in de eigen omgeving door informatie te verzamelen over te bezichtigen zaken.
bulletAudio-tour
bulletVideo-tour
bulletWandelroute
bulletAudio-tour (PO - VO)
CONTROLEREN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

VERGELIJKEN

Tegenwoordig lijkt het erop dat veel mensen denken dat de eerste de beste informatiebron ook de "waarheid spreekt".

Is dat wel zo?

Met behulp van meerdere informatiebronnen nagaan of de gegeven informatie wel klopt.

bullet

Gecorrigeerde informatie

bullet

Wiki-Spy-Kids (PO)

 

<HOME>