Beoordeling

 

---

 

INHOUDELIJK

*  Waaraan moet het gemaakte werk voldoen ? Dit onderdeel van de webopdracht vertelt de leerling welke eisen aan het werk gesteld zal worden. Bij het opstellen van de webopdracht moeten verschillende dimensies van leren verweven zijn. Bij de beoordeling komen deze ook weer aan de orde.

*  Vanzelfsprekend moeten de eisen overeenkomen met de opdrachten die gegeven zijn. Geef ook aan of het werk individueel of als groep beoordeeld zal worden. Voor alle opdrachten bij elkaar kunnen 100 punten verdiend worden. De opsteller van de web-opdracht bepaald in principe zelf hoe de puntenverdeling is. Daardoor kan de leerkracht de leerling al een bepaalde sturing geven, want wanneer de leerling ziet dat er bij een bepaald onderdeel veel punten te verdienen zijn, dan zal zijn aandacht hier automatisch meer op gericht zijn.

*  De beoordeling wordt vaak in een matrix-vorm gegeven, maar dat is geen noodzaak. In de regel worden 100 punten verdeeld over de diverse beoordelingsonderdelen.

*  Hieronder zie je voorbeeld van zo’n tabel, maar het is slechts een voorbeeld.  De leermomenten staan van belangrijk naar minder belangrijk verticaal opgesomd in de linkerkolom. Het meest belangrijkste leer-onderdeel staat dus in de bovenste regel.

 

 

 

Beginner

Niet slecht

Goed

Perfect

opdracht 1

 

(bijv. presentatie)

 

maximaal .. punten

Het leek wel of de presentatie nauwelijks  was voorbereid.

Er weinig tot niets gebruikt om te laten zien. Het was verwarrend en moeilijk om te volgen.

Hier en daar was de presentatie rommelig. Je had meer dingen moeten laten zien.

Sommige zaken die zijn besproken waren niet ver genoeg uitgediept.

De presentatie zag er keurig verzorgd uit. Toch had je wat dieper op het onderwerp in moeten gaan.

De presentatie was duidelijk en goed te begrijpen. De presentatie was informatief, overtuigend, creatief, en gebruikte alle onderdelen van het project.

opdracht 2

 

(bv. de werkbladen)

 

maximaal .. punten

Van het info-werkblad klopt niet veel. Er zijn veel te weinig plaatjes (als er al zijn).

De informatie op de werkbladen werkblad is niet overal correct. Ook te weinig plaatjes gebruikt.

Het werkblad ziet er op het eerste gezicht goed uit. Hier en daar zitten er kleine foutjes in.

De informatie op de werkbladen is correct met goede omschrijving en bruikbaar.

Ook tekeningen, plaatjes, enz. worden goed gebruikt, zodat alles nog duidelijker wordt.

opdracht 3

 

(bv. stellen/spellen)

 

maximaal .. punten

Heel veel spellingsfouten en slecht lopende zinnen.

Sommige woorden zijn verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt. Ook kloppen hier en daar de zinnen niet.

Bijna foutloos. Hier en daar maar kleine foutjes gemaakt.

Geen spelfouten en de zinnen en alinea's kloppen. Punten, komma's, hoofdletters, het klopte allemaal.

 

 

 

OPMAAKTIP

*  Een webkwestie wordt gepubliceerd d.m.v. internetpagina’s. Word kan zelf dergelijk web-pagina’s maken.  Nu is Word eigenlijk niet bedoeld om er internetpagina’s mee te maken. Daar zijn specialistische programma’s voor, zoals Frontpage, Dreamweaver, Homesite, enz.
Al deze programma’s hebben één ding met elkaar gemeen. Er wordt gecommuniceerd via een soort internet-Esperanto. Er zijn door de internet-designers afspraken gemaakt op welke manier informatie aan een andere pc wordt doorgegeven. Er zijn zogenoemde standaard commando’s afgesproken, zodat alle computers weten wat er bedoeld wordt.

*  Website-makers maken veel gebruik van “tabellen”, want daarmee kunnen ze heel veel afbeeldingen en tekst op precies die plaats manoeuvreren waar ze het hebben willen. Tabellen lezen kunnen namelijk alle internetcomputers en het werken met tabellen werkt eigenlijk vrij eenvoudig.

*  Hieronder een voorbeeldje dat je zonder tabel op internet bijna niet voor elkaar krijgt.

 

 

Natuurlijk hoeven de lijnen van de tabel niet zichtbaar te zijn, want dat is soms niet zo mooi.

Met een simpele druk op de juiste knop kan de tekst ook mooi in het midden van een zogenoemde cel worden uitgelijnd.

Met bewegende afbeeldingen kunnen soms interessante effecten bereikt worden. Een bewegend plaatje vertelt vaak meer dan duizend woorden.

Het aardige is dat je in Word een tabel zo gemaakt hebt en je er heel veel verschillende trucjes mee kan uithalen. Daarvoor is een beetje experimenteren  soms nodig, maar resultaten haal je snel.

Alles wat je hier leest is in één tabel gemaakt.

Zo’n tabel kan uit verschillende rijen en kolommen bestaan.

Je kunt een tabel dus zelf de vorm geven die je wil, maar …

ook kleuren, lijnen en opvulling zijn steeds afzonderlijk aan te passen.

 

 

 

 

 

 

 

Alles wat je tussen de twee golflijntjes leest, is één tabel. Je ziet dat er veel mogelijk is

---

HOME

meer webkwesties te vinden op:

www.webkwestie.nl