OPDRACHT

 

---

 

INHOUDELIJK

*  De Engelstalige benaming van dit deel van de webkwestie is “task”.

*  Het maken van een webkwestie begint natuurlijk met het kiezen van een onderwerp. Ga bij jezelf (of curriculum) na welk onderwerp je voor de kinderen zou kunnen kiezen. Je kunt natuurlijk aansluiten bij de lesstof of bijvoorbeeld als alternatief gebruiken voor het traditionele werkstukken maken. Je moet natuurlijk wel aansluiten bij de belevingswereld, maar tegelijkertijd een échte uitdagende opdracht bedenken.

 

*  Daarna begint voor jou het zoeken naar bronnen op Internet die goede informatie bieden over het gekozen onderwerp. Het is heel handig om die gevonden links niet alleen aan de favorieten toe te voegen, maar ook even te kopiëren naar bijvoorbeeld "kladblok", met de naam van de site erbij. Dit zoeken naar links kan ook door oudere leerlingen worden gedaan. Zorg wel dat je minstens vijf websites gevonden hebt die ook echt bruikbaar zijn voor de kinderen. Je moet daar toch wel kritisch op zijn.

*  Bij het onderwerp en de informatiebronnen bedenk je vervolgens een of meerdere opdrachten, zoals:

1.      een probleem oplossen

2.      een standpunt innemen of verdedigen

3.      iets tastbaars maken

4.      bepaalde dingen moeten met elkaar vergeleken worden

5.      zaken sorteren volgens bepaalde regels of zelf de sorteerregels laten samenstellen

6.      een samenvatting maken

7.      met de juiste redenen iemand overtuigen

8.      iets creatiefs maken

9.      een presentatie geven

10.  alles waarbij van de leerlingen gevraagd om informatie te categoriseren, te structureren, op volgorde zetten, enz.

 

OPMAAKTIP

*  Heel veel kinderen zijn tegenwoordig erg visueel ingesteld. Zorg daarom dat je webkwestie er aantrekkelijk uitziet. Ga voor jezelf maar eens na welke boeken je als kind opzij legde en om welke reden. Zo gaat dat tegenwoordig ook met websites. Probeer daarom met visuele of auditieve “pakkerds” de aandacht van kinderen te trekken en vast te houden.

*  Een leuke, misschien wel bewegende, afbeelding die bij de webkwestie past, is op internet al gauw gevonden.

 

---

HOME

meer webkwesties zijn te vinden op:

www.webkwestie.nl