LEERKRACHT

Titel

Weg met je ouders

Onderwerp

De leerlingen boeken een virtueel reisje naar Parijs voor hun ouders

Schooltype

Voortgezet Onderwijs

Groep

klas 1-2-3

Vakgebied(en)

Frans

Uitvoering door:

individueel

Tijdsinvestering

3 klokuren

Opbrengst(en)

Een programmaboekje

Extra materialen

- - - 

WebQuestmaker

Van de Velden

  Opmerkingen ter verbetering van deze WebQuest zijn van harte welkom. Klik daarvoor hier.
 

Deze opdracht is geschikt voor leerlingen uit de tweede en derde klas, op alle niveaus. De Internetpagina’s zijn overzichtelijk en veelal in het Nederlands, dus ook met een beperkte kennis van het Frans kunnen de opdrachten uitgevoerd worden.

De rol van de docent tijdens deze opdracht is die van begeleider en coach. Hij stuurt de leerlingen daar waar het nodig is, en controleert de verschillende onderdelen en geeft feedback op het proces en op het gemaakte werk. De opdracht zou in 3 lessen gemaakt kunnen worden, waarvan er in ieder geval 2 lessen in een computerlokaal gewerkt gaat worden. Verder zijn er een aantal woordenboeken, scharen, wat papier en plakspullen nodig.

 


Vorige Home

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen?
Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)