Opdracht


Opdracht bij zinloos geweld

De opdracht bij deze webkwestie bestaat uit twee delen. Deel 1 doe je zoals het er staat. Bij deel 2 mag je kiezen uit verschillende opdrachten. Wel doe je beide opdrachten in hetzelfde groepje.

Deel 1:

Deze opdracht wordt gedaan in groepjes van ongeveer 3 of 4 kinderen. Je gaat samen met je groepje een onderzoek doen over zinloos geweld. Dit doe je omdat je dan te weten komt wat de mensen in jouw omgeving er van af weten, of ze er wat aan willen doen en wat hun mening er over is. Met deze informatie kun je deel 2 beter uitvoeren.

Het is de bedoeling dat je een soort enquête of vragenlijst maakt. Deze gaat over zinloos geweld. Je kunt daarbij denken aan vragen over acties tegen zinloos geweld, bekende gebeurtenissen waarin zinloos geweld voor is gekomen, namen van slachtoffers van zinloos geweld, straffen tegen zinloos geweld, wat vinden de mensen van zinloos geweld, wat doen ze er zelf tegen enz. enz. 

Als je deze vragenlijst gemaakt hebt, laat je hem door een aantal mensen invullen. Het is het beste als je mensen uit verschillende groepen kunt ondervragen. Bijvoorbeeld een aantal klasgenoten, een paar kinderen uit een hogere klas, een paar kinderen uit een lagere klas, een paar kinderen die al op de middelbare school zitten, je vader en moeder, je opa en oma, juffen en meesters enz.

Als ze allemaal zijn ingevuld, vergelijk je de resultaten. Je maakt hier een kort verslag van. (Ongeveer 1 a4tje) Vertel in je verslag wat de uitkomsten waren, wat je opvalt enz. Misschien kun je er een grafiekje bij maken van de resultaten.

Daarna zoeken jullie samen een (doel)groep uit waar je mee verder gaat voor deel 2. Je kunt het beste een groep mensen nemen die  nog niet zo veel van zinloos geweld afweten maar die er wel in geïnteresseerd zijn. En er voor open staan om er wat aan te doen. Probeer samen, in goed overleg, een beslissing te nemen.

Deel 2:

Jullie gaan nu met hetzelfde groepje een voorlichtingscampagne over of een actie tegen zinloos geweld organiseren. Jullie keuze is afhankelijk van de (doel)groep mensen die je hebt gekozen. Misschien doe je het voor je klas. Als zij er bijvoorbeeld al veel over weten kunnen jullie me de klas actie gaan voeren. Jullie hebben dan de leiding over deze actie.

Als je het bijvoorbeeld voor de hele school gaat doen omdat er misschien nog niet zoveel over bekend is, kun je een voorlichtingscampagne organiseren. Om de kinderen op school te informeren.

De voorlichtingscampagne: Bij dit onderdeel kun je aan verschillende dingen denken.

Actie tegen zinloos geweld: Bij dit onderdeel kun je ook aan veel dingen denken. Hieronder weer een paar ideetjes.

 

Vele suc6!!


Vorige Volgende

Home

meer webkwesties en achtergrondinformatie
te vinden op
www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.