OP AVONTUUR IN HET
DONKERE BOS

Inleiding
Opdracht
Verwerking
Infobronnen
Beoordeling
Afsluiting
 
Leerkracht
WebQuest Nieuws
www.webkwestie.nl

Op avontuur in het donkere bos

Leerkracht

Bestemd voor:  basisonderwijs

Voor de groepen: 5 tot 8.

Vakken:
En kan gebruikt worden bij Nederlands/taal, Natuuronderwijs en bij een projectweek over bomen in het bos. 

Dit leren de kinderen:
-    De kinderen oefenen om samen te werken;
-    De kinderen leren aan de hand van zelfbedachte sleutelwoorden een verhaal te schrijven;

-    De kinderen leren omgaan met de computer: internet, tekstverwerker;

-    De kinderen leren passende plaatjes bij het verhaal te zoeken of te maken;

-    De kinderen kijken kritisch naar hun eigen schrijfproduct;

-    De kinderen geven een mening over hun eigen schrijfproduct en dat van een klasgenootje. 

-    De kinderen leren (stukjes uit) hun verhaal uit te beelden in een vertelpantomime.

Aandachtspunten

1. Bij het stelproduct gaat het in eerste instantie om het verhaal zelf: loopt het goed, is het een spannend verhaal. Spellingsfouten hoeven niet aangestreept te worden.

2. De kinderen kunnen plaatjes van internet afhalen door met de rechtermuisknop op het plaatje te klikken. Ze klikken dan 'kopiren' aan. Vervolgens kunnen ze in het Worddocument met de rechtermuisknop klikken en dan kiezen voor 'plakken'. Ze kunnen natuurlijk ook achteraf een plaatje erbij tekenen, als ze daar ruimte voor hebben, of uit boeken of tijdschriften halen en erbij plakken.

3. Het beoordelen van de schrijfproducten gaat het beste op papier. Ze kunnen dan de smileys omcirkelen en de open vragen beantwoorden. Deze kunnen ze gelijk met het schrijfproduct inleveren.

4. Alle verhalen die de kinderen geschreven hebben kunt u bundelen tot een boek. Misschien zijn er kinderen die een voorkant willen maken, of een inhoudsopgave.

5. Als de kinderen het verhaal geschreven hebben gaan ze kijken hoe ze het uit kunnen beelden in een vertelpantomime. En van de schrijvers leest het verhaal voor. De ander beeldt het uit. Daarbij mag de hulp van andere klasgenootjes gebruikt worden, zodat er meer rollen gespeeld kunnen worden. 

Gemaakt door:
Ellen Koelemeijer    
Angela Jansen

De auteur stelt het op prijs om opbouwend commentaar te ontvangen over deze webkwestie. Daarmee kunt u de kwaliteit van deze webkwestie nog verbeteren.

 


Vorige Start Volgende

Zijn er op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Zijn er links die niet werken?
Geef het even door. Klik daarvoor hier.

Meer webkwesties en achtergrondinformatie
te vinden op www.webkwestie.nl
* * *

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. 
Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld.