WEBQUEST ONTWERP-IDEEňN

Hieronder zie je een lijst van WebQuest-ontwerpideeŽn die zijn afgeleid van bestaande WebQuests. Het is een lijst met handreikingen en voorbeelden om een nieuwe WebQuest te ontwerpen. Elke ontwerpidee verschilt van de ander als het gaat om inhoud, organisatie en uitvoering. Met de bijbehorende voorbeelden moet het een stuk eenvoudiger worden om een variant te maken op het voorbeeld.

Deze ontwerp-ideeŽn passen uitstekend bij de indeling van ons denken zoals Bloom dat heeft bedacht (taxonomy): kennis, inzicht, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Bij WebQuests staan vijf termen steeds centraal: ontwerpen, beslissen, creŽren, analyseren, voorspellen. Dit zijn de hoogste niveau's in Blooms taxonomy. Bernie Dodge noemt de onderstaande lijst de "design patterns".

Ontwerpen
Besluiten nemen
Analyseren
Voorspellende taken
Creativiteit
Controleren

ONTWERPEN

SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

TERUGBLIK

Bedenk een manier om terug te blikken op een belangrijke persoon of een gebeurtenis. Een persoon of gebeurtenis wordt nauwkeurig bestudeerd.

Vervolgens wordt bepaald welke aspecten van het onderwerp belangrijk zijn.

De verzamelde informatie omvormen tot een concrete activiteit.  

Fototentoonstelling
Catalogus met werk van de kunstenaar
Monument ontwerpen
Artikel schrijven
Van Gogh (PO)
Darwins reis (VO)
D-day (PO)
Koude Oorlog
VERZAMELEN

Verzamel informatie en rangschik die zodanig dat die bruikbaar is voor anderen.

Denk aan: kookboeken; een gids over een bepaald natuur gebied, een woordenboek met uitdrukkingen dat gebruikt kan worden op een bepaald gebied; een "Wie is Wie"; een "Best of..." verzameling.

Een onderwerp leren kennen met bijbehorende voorbeelden, feiten en structuren.

Onderscheid leren maken ten aanzien van wat wel en wat niet interessant of belangrijk is.

Een schema maken van de verzamelde informatie op een zodanige wijze dat het voor de doelgroep begrijpelijk is.

Informatieblad
Werkstuk
Plattegrond met beschrijving
Maak een dierentuin (PO)
Kikkers (PO)
Roman Houses (VO)
CONCREET
ONTWERP

Ontwerp een voorwerp, een gebouw,  dat aan een gespecificeerd doel voldoet, en werk daarbij met een realistische beperking van hulpmiddelen. Kennis vergaren over het onderwerp, zoals bijvoorbeeld stijl, thema, voorwaarden, enz.

Het ontdekken van praktische problemen en beperkingen en hoe deze op te lossen.

Het delen van ervaringen m.b.t. bijvoorbeeld: berekeningen, overwegingen, natuurkundige wetten, economische motieven.

Bouwwerk
Maquette
Ontwerp tekening
Het bos (PO)
De waterraket (PO)
SAMENWERKING
Tegengestelde standpunten samen bespreken.

Oplossingen proberen te vinden ondanks dat er maar beperkte mogelijkheden zijn.

De verschillende meningen op een rijtje zetten en er informatie over inwinnen.

Leren hoe je overeenstemming kunt  bereiken.

Elkaar begrijpen en respecteren tijdens de uitvoering van het project, ondanks de verschillende meningen

Een discussie organiseren
Werkstuk met standpunten
Witte en zwarte scholen (VO)
Eerwraak (VO)
OVERTUIGEN
Onderzoek en analyseer informatie over een bepaald onderwerp, vorm een mening.

Stel een bericht samen met als doel anderen te overtuigen van het ingenomen standpunt.

Lezen: Bedenk relevante vragen met betrekking tot het onderwerp.
Zoek informatie hierover op.
Breidt vervolgens je ideeŽn uit door middel van analyses, evaluatie.

Schrijven: Structureer ideeŽn en argumenten op een aanhoudende, overtuigende en beschaafde wijze en ondersteun dit met nauwkeurige en relevante voorbeelden.

Presentatie: Gebruik allerlei middelen om het publiek te overtuigen, zoals bijvoorbeeld powerpoint, grafieken, e.d.

Presentatie
Advies opstellen
Geef je mening over Verdonk (VO)
Straattaal (VO)
REISPLAN
Ontwerp een (realistische) reisroute. Geef informatie over:
- een bepaalde plaats of een reeks plaatsen;
- begrotingstijd en -geld;
- bedenk oplossingen of maak een keuze wanneer je moet kiezen tussen het een of het andere.
Reisgids
Reisplan
Egypte, het land van de piramiden (PO)
Willem Barentsz
Darwin (VO)
TIJDMACHINE
Ga na wat de belangrijkste zaken in een bepaalde periode zijn.

Kies een aantal geschiedkundige (kunst)voorwerpen en neem ze mee in een tijdmachine.

Doe onderzoek naar een periode en leer het belang van een periode in te schatten.

"Verzamel" wetenswaardigheden en producten uit die tijd.

Dagboek
Maquette
Verslag
Museum inrichten
Columbus (PO)
Dino's op de Veluwe (PO)
Een Romeins feestje (PO)
Kunstwerk (PO / VO)
DaVinci Code (VO)
DOCEREN OM
TE LEREN

Maak een lesopzet voor een leerling die duidelijk anders is dan jij. Meer begrip krijgen voor bepaalde  kennis door het aan anderen te leren.
Lesstof samenstellen
Do you know "sproekies" (PO)
TENTOONSTELLING
Verzamel informatie over bepaalde (kunst)voorwerpen.

Probeer deze (kunst)voorwerpen te verzamelen of er kopieŽn van te maken.

Maak daarna een echte tentoonstelling over dit onderwerp.

De leerlingen vergaren kennis over een specifiek onderwerp.

Zij maken daarna een keuze welke (kunst)voorwerpen zij willen laten zien.

Ze maken een keuze rekening houdend met het type publiek en het doel van de tentoonstelling.

tentoonstelling
collage
poster

 

Rembrandt (PO)
Bergen op Zoom (PO)
Duinen (PO)
BESLUITEN NEMEN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD
VERGELIJKEND
OORDEE
L
Rangschik een willekeurige verzameling mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen, etc., gebruikmakend van door jou ontwikkelde criteria. Inzicht krijgen in hoe dingen met elkaar vergeleken kunnen worden of een tegenstelling kunnen vormen.

Nadenken over de te gebruiken criteria of waarden om een vergelijking te kunnen maken.

Verzameling websites
Verkiezing organiseren
De internetschool (PO)
De 7 nieuwe wereldwonderen (PO / VO)

AANBEVELING


Stel een aanbeveling op om een oplossing te vinden voor een probleem. Een veelzijdig probleem onderzoeken.

IdeeŽn en theorieŽn ordenen.

Standpunten bepalen, maar uiteindelijk tot ťťn aanbeveling komen dat door de hele groep wordt gedragen.

 Poster
Alcohol (VO)
Biologie en ethiek (VO)
Genetisch onderzoek (VO)
ANALYSEREN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD
PARTIJDIGHEID
Analyseer informatiebronnen op partijdigheid en gebruik die analyse om een standpunt te bepalen.

Geef aan wat het effect van de partijdigheid is.

De "boodschap" ontdekken in redactionele artikelen, politieke spotprenten, propaganda, reclames, advertenties, enz.

Een plan van aanpak ontwikkelen hoe je berichtgeving kunt analyseren op het gebied van partijdigheid.

Werkstuk
Powerpointpresentatie
TV-gids
Reclame (VO)
Tijdschriften (VO)
TV-gids (VO)
GENRE ANALYSE
Een genre of stroming bestuderen.

Met behulp van deze kennis een eigen voorbeeld maken.

Kennis nemen van de structuur en de variaties binnen een genre of stroming.

Een algemene aanpak ontwikkelen / hanteren om tot een goede analyse te kunnen komen..

Verslag
Werkstuk
Visueel verslag
Film
Scheppingsverhalen (VO)
Wereldreligie en geboorte (VO)
IN DE STIJL VAN . . .
Leer meer over het genre van een bepaalde artiest of een artistieke stijl.

Maak een nieuw werk in dezelfde stijl.

Inzicht krijgen in een bepaalde artistieke stijl.

Het kunnen toepassen van dit inzicht bij het creŽren van een eigen werk(stuk)

Tijdschift maken
Artikel schrijven
Teken- of schilderwerk
De Dockinga Spectator (VO)
Escher (PO en VO)

FORUM OF DEBAT

Bestudeer een probleem of onderwerp.

Neem vervolgens een standpunt in. 

Probeer de ander(en) te overtuigen.

Door bestudering van een onderwerp en er daarna er over te debatteren, leren de leerlingen te luisteren naar andere argumenten en proberen anderen te overtuigen.

 

debat
Klimaatsverandering (VO)
Vrij meningsuiting (VO)
Witte en zwarte scholen (VO)
BEGRIP VERHELDEREN
Wie held wil worden kan maar het beste zo snel mogelijk doodgaan. Voor de helden van de katholieke kerk is dood-zijn zelfs een voorwaarde; heilig word je niet zomaar!
Maar wanneer is daar sprake van?
Dergelijke abstracte begrippen zijn bijvoorbeeld: heldendom, moed, vrijheid en vaderlandsliefde.

Maar wanneer is zo'n begrip (op iemand) van toepassing?

Presentatie
 Held van de 20ste eeuw (VO)
VOORSPELLENDE TAKEN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

ALTERNATIEVE GESCHIEDENIS
 

Stel dat een bepaalde gebeurtenis in het verleden anders zou zijn gelopen. Welke consequenties zou dat gehad kunnen hebben? Inzicht krijgen in de belangrijkheid van een bepaald voorval in onze geschiedenis ťn het voorspellen van een alternatieve afloop.
Rechtzitting
Debat
Arrestatie van een terrorist (VO)
Atoombom (VO)

STEMBILJET

Verplaats je in de rol van een kiezer in een bepaalde tijd en plaats, beslis wat je gaat stemmen en leg uit waarom. Begrijp een bepaalde tijd en plaats door je te richten op een groep kandidaten of geschillen en op de wensen van de stemgerechtigden.
Folder
Presentatie
Betoog 
Verkiezingstijd of Verkiezingsstrijd?
Rita Verdonk
CREATIEVE TAKEN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

ACHTER HET BOEK

Gebruik het internet om meer kennis te krijgen over de tijdsgeest en de plaatsen zoals die beschreven zijn in een literair werk. Verdieping en begrip van een literair werk door bestudering van achtergrondinformatie
Gedicht
Werkstuk
Bilderdijk (VO)
De rode handschoen (VO)
Dagboek van Anne Frank (PO)
Kruistocht in Spijkerbroek (PO)

MAAK EEN MUSEUM, PRETPAK
OF EEN . . . .

Bedenk een nieuw museum of pretpark rondom een thema dat nog nergens te zien is. Verdieping in een bepaald thema, gebeurtenis of tijdperk. 
Maquette
Ontwerp
Powerpoint
Indianen en cowboys (PO)
Dino's op de Veluwe (PO)
Verdwenen geluiden (PO - VO)

AUDIO-TOUR

Over elke stad, elk dorp, elk bos is wel iets bijzonders te vertellen. Wie kent in zijn eigen woonplaats of omgeving geen aparte plekjes? Plekken waar iets interessants over te vertellen valt. Er is vast wel iets waardoor een straat, een wijk, een bos, het duin de moeite waard is om bekeken te worden. Verdieping in de eigen omgeving door informatie te verzamelen over te bezichtigen zaken.
Audio-tour
Video-tour
Wandelroute
Audio-tour (PO - VO)
CONTROLEREN
SOORT OMSCHRIJVING DOELSTELLING MOGELIJK PRODUCT VOORBEELD

VERGELIJKEN

Tegenwoordig lijkt het erop dat veel mensen denken dat de eerste de beste informatiebron ook de "waarheid spreekt".

Is dat wel zo?

Met behulp van meerdere informatiebronnen nagaan of de gegeven informatie wel klopt.

Gecorrigeerde informatie

Wiki-Spy-Kids (PO)

 

<HOME>