achtergrondinformatie

Waaraan moet het gemaakte werk voldoen ?
Dit onderdeel van de webopdracht vertelt de leerling welke eisen aan het werk gesteld zal worden. Bij het opstellen van de webopdracht moeten verschillende dimensies van leren verweven zijn. Bij de beoordeling komen deze ook weer aan de orde.

Dit is een belangrijk onderdeel, want hier onderscheidt de webopdracht zich van het traditioneel punten of woordbeoordeling geven.
Je kunt bij het opstellen van beoordelingscriteria bijvoorbeeld letten op:

Als
de opdracht het volgende element bevat:
Dan
kun je op de volgende items letten:
Mondelinge presentatie Gebruik van de stem
Lichaamstaal
Grammatica en uitspraak
Organisatie
Powerpoint-, overhead-, bordpresentatie of iets dergelijks Technische kwaliteit
Visuele aantrekkelijkheid
Grammatica en spelling
Geschreven producten Grammatica en spelling
Organisatie
Uitvoering
Creatieve producten Verrassend, nieuw
Technische kwaliteit
Passend bij het genre
Samenwerking Overleg
Verantwoordelijkheid nemen
Conflict oplossend
Ontwerp Effectieve oplossing
Creatieve oplossing
Verantwoording van de oplossing
Overtuiging Kwaliteiten van de argumenten
Inspelen op het publiek / lezer
Organisatie en volgorde
Analyse Verzamelde gegevens en wijze van analyseren
Gevolgtrekking
Beoordeling De goede elementen betrokken
De goede volgorde van criteria hanteren
Samenvatting Selectie criteria
Organisatie
Journalistiek Stiptheid
Organisatie
Volledigheid

Vanzelfsprekend moeten de eisen overeenkomen met de opdrachten die gegeven zijn. Geef ook aan of het werk individueel of als groep beoordeeld zal worden. Voor alle opdrachten bij elkaar kunnen 100 punten verdiend worden. De opsteller van de web-opdracht bepaald in principe zelf hoe de puntenverdeling is. Daardoor kan de leerkracht de leerling al een bepaalde sturing geven, want wanneer de leerling ziet dat er bij een bepaald onderdeel veel punten te verdienen zijn, dan zal zijn aandacht hier automatisch meer op gericht zijn.

De beoordeling wordt vaak in een matrix-vorm gegeven, maar dat is geen noodzaak. De tabel ziet er qua indeling meestal zo uit en is slechts een voorbeeld.  De leermomenten staan van belangrijk naar minder belangrijk verticaal opgesomd in de linkerkolom. Het meest belangrijkste leer-onderdeel staat dus in de bovenste regel.

beginner niet slecht goed perfect
opdracht 1

(bijv. presentatie)

maximaal .. punten
Het leek wel of de presentatie nauwelijks  was voorbereid.
Er weinig tot niets gebruikt om te laten zien. Het was verwarrend en moeilijk om te volgen.
Hier en daar was de presentatie rommelig. Je had meer dingen moeten laten zien. 
Sommige zaken die zijn besproken waren niet ver genoeg uitgediept.
De presentatie zag er keurig verzorgd uit. Toch had je wat dieper op het onderwerp in moeten gaan. De presentatie was duidelijk en goed te begrijpen. De presentatie was informatief, overtuigend, creatief, en gebruikte alle onderdelen van het project.
opdracht 2

(bv. de werkbladen)

maximaal .. punten
Van het info-werkblad klopt niet veel. Er zijn veel te weinig plaatjes (als er al zijn). De informatie op de werkbladen werkblad is niet overal correct. Ook te weinig plaatjes gebruikt. Het werkblad ziet er op het eerste gezicht goed uit. Hier en daar zitten er kleine foutjes in. De informatie op de werkbladen is correct met goede omschrijving en bruikbaar.
Ook tekeningen, plaatjes, enz. worden goed gebruikt, zodat alles nog duidelijker wordt.
opdracht 3

(bv. stellen/spellen)

maximaal .. punten
Heel veel spellingsfouten en slecht lopende zinnen. Sommige woorden zijn verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt. Ook kloppen hier en daar de zinnen niet. Bijna foutloos. Hier en daar maar kleine foutjes gemaakt. Geen spelfouten en de zinnen en alinea's kloppen. Punten, komma's, hoofdletters, het klopte allemaal.

Het komt ook regelmatig voor dat er i.o.v. 4 kolommen maar 3 beoordelingskolommen zijn.

De meest praktische manier van werken bij het opstellen van beoordelingscriteria is te beginnen bij de kolom perfect. Hoe zou de meest perfect "uitkomst" er uit moeten zien? Beschrijf kort en helder aan welke criteria voldaan moet zijn om de maximum score voor dit onderdeel te krijgen.
Als dat eenmaal bepaald is, dan komt de een-na-laatste kolom aan de beurt. Zo vul je elke cel van de beoordelings-matrix.

Voorbeelden:

Klik op één van de bouwstenen links om meer over zo'n onderdeel te weten te komen.

Laatst bijgewerkt op:  maandag 12 april 2021 door John Demmers

| Home

| Inleiding | OpdrachtVerwerking | InfobronnenBeoordeling | Afsluiting |

| Leerkrachten pagina | WebKwestie Digitheek |

Naar een idee van Bernie Dodge, Rijksuniversiteit van San Diego (USA)