Verwerking 

Opdracht En

In opdracht n is het de bedoeling dat iedereen eerst zijn trefwoorden op een kladblaadje schrijft en die vervolgens bundelt in groep. Bij elke opdracht wordt een (andere) verslaggever aangesteld die alle activiteiten kort op papier zet.Opdracht Twee

Opdracht twee is een analyse van n van de twee gegeven films. "Eureka" en "The Pianist" gaan over twee verschillende trauma's. Ook hier is het de bedoeling dat je je gevoelens en trefwoorden kort opschrijft. Daarna wordt er in groepjes besproken wat iedereen heeft gezien. Deze film mag je gerust samen met je klasgenoten bekijken. Denk aan jullie verslaggever!Opdracht Drie

De derde en tevens laatste opdracht is de eindopdracht. Het doel is om samen met de klas een folder samen te stellen met informatie over traumatische ervaringen en het leven na een traumatische ervaring. Hierbij kunnen vragen gesteld en beantwoord worden in de trant van:
  • Wat is een trauma?
  • Wat is het verschil met een schokkende ervaring?
  • Hoe kan je hierop reageren?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van een traumatische ervaring?
  • .
 

Vorige Start Volgende

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? 
Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)