VERWERKING

 

---

 

INHOUDELIJK

*  In de Engelstalige webquest wordt dit "proces" genoemd.

*  Dit onderdeel van de webopdracht beschrijft hoe de leerling zijn taak moet aanpakken. Hier moet in logische stappen, met goede info-bronnen en met de juiste "gereedschappen" de gevonden informatie verwerkt worden.

*  Welke stappen moet de leerling zetten om de opdracht te volbrengen? Gebruik bijvoorbeeld een genummerde lijst. Elke web-editor en ook Word is in staat om automatisch een genummerde lijst aan te maken. Het helpt de leerling gestructureerd te werken.

 

*   Werk dit onderdeel goed uit, want met een helder stappenplan is de leerling het meest geholpen. Laat geen misverstanden ontstaan over de bedoeling van elke stap in dit onderdeel. Hoe gedetailleerder en zorgvuldiger de beschrijving is opgesteld, hoe beter het is. Vage opdrachten en onduidelijke aanwijzingen zijn de beste ingrediënten voor een zekere mislukking.

 

*  Een goed uitgewerkt "verwerkings"-sectie komt niet alleen dat ten goede aan de leerling, maar ook aan andere leerkrachten. Zij kunnen dan snel zien wat de bedoeling is, maar kunnen ook de webopdracht (indien nodig) makkelijker aanpassen naar hun eigen situatie.

 

*  Houd in het achterhoofd dat heel dit "verwerkings"-onderdeel voor de leerling is bedoeld. Let dus op het taalgebruik. Centrale afspraak is ook dat je de leerling steeds aanspreekt in de tweede persoon enkelvoud. Bijvoorbeeld:

Je bent één van de drie leden van een team, .....

Wanneer je eenmaal je rol hebt uitgekozen, .....

Je moet (samen met 2 anderen) gaan uitzoeken of .....

 

*  In dit blok kun je ook aanwijzingen geven hoe de leerlingen de verzamelde informatie moeten verwerken/organiseren. Ook kun je bijvoorbeeld een soort vragenlijst toevoegen waarmee de leerling de informatie kan analyseren. Maar het kan ook een controle die de leerling kan gebruiken om te zien of hij alles gedaan heeft.

 

OPMAAKTIP

Wanneer je een thema in Word gebruikt, dan worden alle zogenoemde opsomtekens in de layout van het thema gezet, zoals de blokjes die je hierboven ziet staan.
Vind je achteraf het thema toch niet mooi genoeg, dan pas je het thema aan. (via Opmaak ==> Thema). De opsomtekens zullen automatisch mee veranderen in de stijl van het thema.

 

Ook een horizontale lijn wordt in de regel opgemaakt volgens het thema. Een horizontale lijn krijgen in de stijl van het Wordthema is wat omslachtig, maar het werkt wel. Hier volgt het stappenplan:

*  Klik bovenin de werkbalk op “Opmaak”

*  Klik vervolgens op “Randen en Arcering”

*  Klik in het verschenen menu onderaan op “Horizontale lijn”.

*  De afbeeldingcatalogus van Word wordt opgestart waarbij de sectie horizontale lijnen automatisch wordt geselecteerd.

*  Klik op  de eerste de beste lijn

*  En vervolgens op het bovenste icoontje wat dan verschijnt (of klik rechts op de lijn en kies vervolgens voor invoegen).

*  Een horizontale lijn wordt ingevoegd, maar waarschijnlijk nog niet in de stijl van het thema. Dat herstellen we even.

*  Kies uit de werkbalk “Opmaak” en vervolgens “Thema”. Als je al een thema geselecteerd hebt, dan kiest Word die automatisch, wil je op deze pagina van thema veranderen, dan kan dat nu. Klik daarna op “OK”.

*  De horizontale lijn is nu opgemaakt in de stijl van het thema. Bij elke thema verandering zal nu deze lijn ook mee veranderen.

 

---

HOME

meer webkwesties zijn te vinden op:

www.webkwestie.nl