Webkwestie Genetisch Onderzoek - Beoordeling

Je kan in totaal 100 punten verdienen voor het debat. 20 punten krijg je sowieso als je de voorbereiding hebt uitgevoerd (argumenten opzoeken etc.).
De rest van de punten krijg je door de punten, die je per hieronder genoemde criteria hebt gekregen, bij elkaar op te tellen. Als je bij een bepaald criteria onvoldoende hebt gescoord krijg je 0 tot 4 punten, bij voldoende 5 tot 8 en bij goed 9 of 10 punten. Het totaal aantal punten deel je door tien en dat is je eindcijfer.
 

Criteria

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Aantal argumenten op papier

 Minder dan 6 argumenten (voor en tegen) per stelling.

 6 argumenten per stelling.

 Meer dan 6 argumenten per stelling.

Niveau van argumenten

 Zwakke argumenten. Argumenten slaan soms nergens op.

Normale argumenten. Duidelijk geformuleerde argumenten met inhoud.

 Sterke argumenten. Onderbouwd met  voorbeelden.

Argumenten ingebracht

Geen tot weinig argumenten ingebracht. 0 tot en met 2 argumenten.

Een redelijk aantal argumenten ingebracht. 3 of 4 argumenten.

 5 of meer argumenten ingebracht.

Reactie op argumenten

 Geen tot weinig reactie op andermans argumenten. 2 keer of minder gereageerd.

 Normaal aantal reacties op andermans argumenten. 3 a 4 keer.

 Veel reactie op andermans argumenten. Meer dan 4 keer.

Taalgebruik

 Slecht taalgebruik, onduidelijke zinnen, vage woorden etc.

 Normaal helder taalgebruik met goed lopende zinnen.

 Goed taalgebruik met soms moeilijke maar duidelijke woorden.

Overtuigingskracht

 Argumentatie overtuigt niet tot nauwelijks.

 Argumentatie is geloofwaardig.

 Argumentatie is zeer geloofwaardig.

Houding

 Niet oplettend, onge´nteresseerd luisteren en spreken tijdens het debat.

Normale houding. Oplettend en ge´nteresseerd meedoen aan het debat.

 Zeer oplettend en ge´nteresseerd meedoen aan het debat.

Teamspirit

 Nauwelijks afspraken gemaakt in het team wie welk argument inbrengt etc.

 Duidelijke afspraken over de rolverdeling in het team.

 Team is erg goed op elkaar ingespeeld.

 

< Home

Nog een WebQuest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze WebQuest?
Mail deze naar de webkwestiemaker. Klik hier
Krijg je geen reactie mail dan de co÷rdinator van webkwestie.nl