Webkwestie Genetisch Onderzoek - Verwerking

Vorm minimaal 2 groepjes van 4 of 5 personen.

Ga in tweetallen opzoek naar argumenten voor en tegen de stelling.

Elke stelling moet minstens 6 voor – en tegenargumenten hebben.

De argumenten kun je invullen in het volgende schema. En behoren ingeleverd te worden.

Voor Tegen
   
   
   
   
   
   

Maak lootjes met de stellingen erop en trek vervolgens één of meerdere lootjes. Dit zijn de stellingen waar jullie over gaan discussiëren.

Wijs één persoon aan die het debat zal gaan leiden. (Deze bepaalt wanneer iemand de beurt krijgt om te spreken.)

Ga in groepen tegenover elkaar zitten.

Één van de groepen is voor en de andere is tegen de stelling.

De discussieleider zal een stelling voorlezen en het debat kan beginnen.

Extra:
Jullie kunnen deze vormen van debatteren kiezen:

  • in teamverband (4 tegen 4)

  • vrije rollen (per team de helft voor en de andere helft tegen de stelling, hierbij is het niet de bedoeling om als 1 team achter de stelling  te staan)

  • één-op-één (één persoon van het ene team tegen één persoon van het ander team, waarbij weer één voor en één tegen is)

* Het is de bedoeling dat je iedereen rustig laat uitspreken, tenzij discussieleider ingrijpt.
* * Elk debat duurt 10 minuten behalve het één-op-één debat dat 5 minuten duurt.
* * * Tijdens het debat mogen geen papieren bij gebruikt worden.

 

< Home

Nog een WebQuest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze WebQuest?
Mail deze naar de webkwestiemaker. Klik hier
Krijg je geen reactie mail dan de coördinator van webkwestie.nl