7 WereldWonderen

 

 

INLEIDING

Heb je op- of aanmerkingen ter  verbetering van deze webquest?

Zijn er links die niet werken?

Geef het even door.

Klik daarvoor hier.

 

 

Nog een webquest / webkwestie doen?

Surf naar www.webkwestie.nl

We leven in het jaar 3212. De wereld zoals we die nu kennen is er niet meer. 

Door enorme milieuvervuiling, grote klimaatsveranderingen en overbevolking leeft de het grootste deel van de wereldbevolking op andere planeten.

Colossus of Rhodes
foto: Maarten van Heemskerck [Public domain]

Meer dan vijftien miljard mensen zijn niet op de aarde geboren en kennen hun moederplaneet alleen van verhalen uit geschiedenis-computers.

Scholen bestaan niet meer. Kinderen leren alles wat ze later in hun leven nodig hebben thuis via hun eigen lurn-box. Meesters en juffen zijn al duizend jaar geleden afgeschaft. Schoolgebouwen bestaan ook al niet meer.

Thuis kiest elk jongen of meisje zijn een eigen lurn-box-begeleider. Een soort computer-leerkracht die helemaal voldoet aan de wensen van elke jongen of meisje.

Omdat jij zo langzamerhand toch wel wil weten hoe duizenden jaren geleden de moeder-aarde eruit zag, heeft jouw lurn-begeleider een opdracht voor je bedacht. (Klik op "opdracht").

www.webkwestie.nl