a{text-decoration:none} A:hover{ font-weight:bold; }

7 WereldWonderen

 

woensdag september 23, 2020

LEERKRACHT

Heb je op- of aanmerkingen ter  verbetering van deze webquest?

Zijn er links die niet werken?

Geef het even door.

Klik daarvoor hier.

 

 

Nog een webquest / webkwestie doen?

Surf naar www.webkwestie.nl

 

Titel: 7 Wereldwonderen
Onderwerp: De klassieke zeven wereldwonderen uit de oudheid
Schooltype: Basisonderwijs
Groep: 6-7-8
Vakgebied: Geschiedenis
Uitvoering door: 1 of 2 leerlingen
Opbrengst:
  • Overzicht van de zeven wereldwonderen
  • Een uitwerking van een van de zeven wereldwonderen.
WebQuestmaker: John Demmers

www.webkwestie.nl